The location of Piri Reis University

Adress:

Istasyon Mahallesi,Tuzla 34940 Istanbul/Turkey

Tel.: +0090 216 581 00 48


E-Mail:
congress2012@pirireis.edu.tr

Phone:
0090 216 581 00 48

 

Map